Polityka Jakości

Polityka Jakości Sandshot / Lasershot Sp z o.o.

Realizacja i dostarczanie usług w sposób spełniający wymagania klientów – to nasz priorytet w działaniu! Każdy klient jest ważny.

Specjalistyczna obróbka powierzchniowa strumieniowo – ścierna oraz z wykorzystaniem technologii ablacji laserowej, zabezpieczenia antykorozyjne, usuwanie i nakładanie specjalistycznych powłok lakierniczych i malarskich w kompleksowym ich zakresie.

Zobowiązujemy się do realizacji powyższej deklaracji poprzez:

  1. Spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością,
  2. Spełnianie przepisów prawnych i wymagań dotyczących realizowanych usług objętych zakresem SZJ,
  3. Dążenie do stałej poprawy stanu BHP,
  4. Dobór solidnych partnerów,
  5. Stałe doskonalenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
  6. Zachęcanie pracowników do współudziału i zaangażowania,
  7. Całkowitą odpowiedzialność kierownictwa za realizację polityki oraz przyjętych zobowiązań,
  8. Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrożenia tej polityki.

Zarząd Sandshot / Lasershot Sp z o.o.
Michałowice, 29 listopad 2023

Wszelkie prawa zastrzeżone ©SANDSHOT / LASERSHOT Sp. z o.o. | Polityka prywatności