Śrutowanie

W tej metodzie stosowanym ścierniwem jest śrut występujący w dwóch podstawowych konfiguracjach (oczywiście
nie jedynych), jako:

– śrut staliwny łamany,

– śrut staliwny okrągły.

Podstawowymi parametrami różnicującymi oba ścierniwa jest ich twardość i gęstość. 

Śrut łamany służy do:

– usuwania starych powłok ochronnych,

– usuwania zendry hutnicznej i walcowniczej,

– chropowacenia powierzchni metalowych przed malowaniem,

– czyszczenia odlewów staliwnych i żeliwnych.

Śrut staliwny okrągły służy przede wszystkim do:

– oczyszczania i wygładzania odlewów i wyrobów hutnicznych,

– usuwania zendry hutniczej z blach i kształtowników,

– usuwania ostrych krawędzi z wyrobów hutnicznych.

 

Śrutowanie powierzchni

Śrutowanie jest jedną z metod obróbki ściernej, stosowaną głównie do materiałów wykonanych ze stali i żelaza. Jest to metoda bardzo skuteczna, ale z uwagi na twardość zastosowanego czynnika ściernego ma swoje ograniczenia i nie w każdych okolicznościach może być stosowana.

Czym jest śrutowanie?

Śrutowanie jest metodą wykorzystującą do oczyszczania powierzchni materiał o wysokich właściwościach ściernych i dużej twardości. Jest on podawany na powierzchnię za pomocą strumienia powietrza, z wykorzystaniem komór i tuneli do śrutowania lub też śrutownic wirnikowych i turbinowych. Celem śrutowania jest zarówno wzmocnienie i uszlachetnienie powierzchni stalowej, jak też usuwanie starych powłok ochronnych, zendry czy rdzy. Z uwagi na wysoki stopień twardości materiału ściernego, śrutowanie można też wykorzystać do wygładzania odlewów hutniczych.

Śrut do piaskowania

Śrutowanie bywa popularnie nazywane piaskowaniem śrutem. Jest to pewne uproszczenie, ale faktycznie obie te metody różnią się głównie zastosowanym ścierniwem, a co za tym idzie samą technologią procesu. Metoda śrutownia stosowana jest najczęściej do obróbki ściernej dużych powierzchni, nie posiadających skomplikowanych kształtów i drobnych detali. Sam śrut do piaskowania jest też stosunkowo drogi, więc z powodów ekonomicznych konieczne jest zastosowanie mechanizmów i procedur odzyskiwania i separacji ścierniwa.

Śrut staliwny

Do śrutowania wykorzystuje się głównie nisko i wysokowęglowy śrut staliwny. Rozróżniamy jego dwa główne typy – śrut staliwny kulisty i łamany. Różnią się one sposobem zastosowania i efektem, jaki dają podczas czyszczenia powierzchni stalowych.

Kulisty śrut staliwny powstaje przez granulację surówki stalowej, co pozwala nadać mu okrągły kształt i uczynić z niego bardzo uniwersalne ścierniwo. Wykorzystuje się go głównie w śrutowniach wirnikowych i w komorach śrutowniczych. Śrutowanie śrutem kulistym stosowane jest się m.in. do:

Łamany śrut staliwny jest zaliczany do ścierniw ostrokrawędziowych, twardych. Jest więc bardzo agresywny w stosunku do obrabianego materiału, ale za to skuteczny przy swoich zastosowaniach. Z wykorzystaniem tego ścierniwa prowadzi się głównie śrutowanie w komorach i innych urządzeniach o zamkniętym obiegu ścierniwa.
Śrutowanie za pomocą śrutu łamanego przeprowadzane jest m.in. w celu:

Śrutowanie stali i konstrukcji stalowych

Z racji twardości ścierniwa, śrutowanie stosuje się głównie na powierzchniach metalowych i stalowych. Śrutowanie konstrukcji stalowych usuwa z nich zanieczyszczenia, rdzę, zgorzelinę czy stare powłoki ochronne. Materiał ulega wzmocnieniu, dzięki przekształceniu rozciągających naprężeń szczątkowych w ściskające, co zwiększa jego trwałość i odporność na obciążenia. Likwidowane są ogniska korozji a poddane śrutowaniu konstrukcje stalowe mogą być pokryte nowymi (lub pierwszymi) powłokami ochronnymi, których przyczepność i trwałość na tak przygotowanej powierzchni będzie większa. Oznacza to, że śrutowanie blach przed np. malowaniem proszkowym przedłuża ich żywotność i zmniejsza wpływ czynników zewnętrznych (np. atmosferycznych) na powłokę.

Śrutowanie aluminium

Z uwagi na plastyczność tego metalu nie wykonuje się śrutowania aluminium. Ta metoda jest zbyt agresywna, natomiast jako sprawdzony i bezpieczny sposób obróbki ściernej polecić możemy szkiełkowanie lub też wykorzystanie lasera czyszczącego

Wszelkie prawa zastrzeżone ©SANDSHOT / LASERSHOT Sp. z o.o. | Polityka prywatności