Czyszczenie suchym lodem

Firma Sandshot świadczy usługi czyszczenia suchym lodem na terenie całego kraju. Posiadamy sprzęt mobilny pozwalający wykonać czyszczenie w lokalizacji wskazanej przez klienta. Zapraszamy do kontaktu i poznania oferty.

Na czym polega czyszczenie suchym lodem?


Na początku przypomnijmy, że suchy lód nie ma wiele wspólnego z takim lodem, jaki zna większość z nas. Jest to zestalona forma dwutlenku węgla CO2, który ma temperaturę -78,5 stopnia Celsjusza. W procesie czyszczenia ma formę drobnego granulatu. Dzięki swoim właściwościom ma bardzo dużą skuteczność w czyszczeniu wielu powierzchni. Jak to działa? Opiszemy ten proces obrazowo.

Granulki suchego lodu są wyrzucane pod ciśnieniem za pomocą dyszy na oczyszczany element. Ponieważ są bardzo zimne, to w momencie uderzenia w element oddają mu swoją temperaturę – ochładzają go. To z kolei powoduje, że znajdujące się na powierzchni zabrudzenia jednocześnie twardnieją, ale też stają się bardziej kruche. Gwałtowna zmiana temperatury powoduje naruszenie wiązań między cząstkami zabrudzeń a sobą nawzajem i między powierzchnią. Oznacza to, że stają się one łatwiejsze do usunięcia w wyniku wstrząsu termicznego. To jednak nie jest jedyna składowa czyszczenia suchym lodem.

W chwili wyrzutu z dyszy ma on stan skupiony, jednak w momencie uderzenia zmienia go w stan gazowy. Ponieważ suchy lód powstaje przez zestalenie dwutlenku węgla pod wysokim ciśnieniem, to podczas jego ponownego przejścia w stan gazowy jego objętość rośnie kilkaset razy. Połączenie tej fali uderzeniowej z szokiem termicznym sprawia, że usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni jest wysoce skuteczne i szybkie. Jednocześnie też nieinwazyjne.

Piaskowanie suchym lodem?


Piaskowanie suchym lodem to termin, który jest czasami stosowany w zapytaniach od naszych klientów. Jest to terminologia nieprawidłowa, chociaż oczywiście rozumiemy skąd bierze się ta pomyłka. Wyjaśnijmy więc, skąd ta pomyłka. W obu metodach faktycznie do czyszczenia powierzchni wykorzystuje się lance i dysze, które pod ciśnieniem wyrzucają czynnik czyszczący. Jednak w pierwszym procesie jest to ścierniwo (piasek), natomiast czyszczenie suchym lodem nie jest metodą ścierną. Polega, jak wspominano wcześniej, na gwałtownych ochłodzeniu, sublimacji i w jej wyniku odspojeniu zanieczyszczenia od powierzchni. Tak więc termin piaskowanie suchym lodem może funkcjonować w potocznej mowie, jednak nie jest on poprawny z punktu widzenia technologii i procesu.

Zalety czyszczenia suchym lodem


Do najważniejszych zalet czyszczenia lodem zaliczyć można bez wątpienia efektywność jego działania i swobodę zastosowania. Suchym lodem można bowiem czyścić maszyny, urządzenia, narzędzia, matryce, a także ściany czy mury. Proces ma dużą skuteczność i jest bardzo precyzyjny, można nim oczyścić również szczeliny o szerokości około milimetra. Dodatkowo nie generuje on przestojów w pracy, co jest ważne z punktu widzenia utrzymania ruchu i realnie przekłada się na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Maszyny nie tylko nie wymagają np. demontażu czy wychłodzenia po procesie produkcji, ale wręcz przeciwnie, czyszczenie suchym lodem może być z powodzeniem wykonywane w przypadku urządzeń znajdujących się pod napięciem. Dzieje się tak, ponieważ suchy lód to nie woda, a dwutlenek węgla, czyli gaz.


Kolejną zaletą jest nieinwazyjny charakter czyszczenia i brak wykorzystywania w nim materiałów ściernych. Nie jest również konieczne wstępne czyszczenie czy odtłuszczanie powierzchni.
Dodatkowo w wielu branżach inne metody czyszczenia nie są możliwe z uwagi na wymogi higieniczne (HACCP, IFS, BRC), stąd np. wykorzystuje się mycie suchym lodem np. maszyn w branży spożywczej.

Czyszczenie suchym lodem a ekologia

 

Nie sposób też nie zwrócić uwagi na ekologiczne zalety czyszczenia suchym lodem. Chociaż w procesie tym wykorzystuje się dwutlenek węgla, to jest on pozyskiwany jako produkt uboczny w innych procesach przemysłowych. Czyszczenie nie angażuje detergentów, środków odtłuszczających, chemicznych metod usuwania zabrudzeń, co również przekłada się na ekologiczną wartość czyszczenia lodem. Sam suchy lód przechodzi w stan gazowy w procesie czyszczenia, nie generuje więc odpadów wtórnych.

Czyszczenie suchym lodem cennik

 

Jeśli chodzi o ceny czyszczenia suchym lodem, to ma ono tak szeroką paletę zastosowań w różnych warunkach i do różnych maszyn i urządzeń, że nie możemy podać jej z góry. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Wpływa na to ilość maszyn, urządzeń, elementów, ale też ich wielkość, kształt, dostęp oraz lokalizacja zakładu czy konieczność dostosowania się do trwającego procesu produkcji (praca w nocy lub w weekendy).

W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących czyszczenia suchym lodem prosimy o użycie formularza w zakładce kontakt.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©SANDSHOT / LASERSHOT Sp. z o.o. | Polityka prywatności