Czyszczenie przemysłowe, maszyn, linii produkcyjnych

Czyszczenie przemysłowe

Czyszczenie przemysłowe to wszelkie czynności, które prowadzone są w obiektach przemysłowych, a mają za zadanie oczyszczenie ich powierzchni, wyposażenia, urządzeń, akcesoriów czy też narzędzi używanych na dowolnym etapie produkcji.

Brak utrzymania odpowiedniego poziomu czystości wykorzystywanych maszyn, form czy urządzeń wpływa między innymi na spadek precyzji ich pracy. Oznacza to zwiększenie liczy produktów niezgodnych z normami, ustaleniami czy wzornikami, przekłada się na konieczność zwiększonej kontroli jakości, zmniejsza wydajność maszyn i urządzeń, powoduje niebezpieczeństwo przestojów. W skrajnych przypadkach powodować może również zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zależności od charakteru zakładu pracy/obiektu przemysłowego czyszczeniu mogą być poddawane bardzo różne powierzchnie, tak samo, jak i różny może być rodzaj usuwanych zanieczyszczeń, zabrudzeń czy efektów, na przykład korozji. Przeprowadzając czyszczenie przemysłowe możemy więc usuwać między innymi:

Najczęściej stosowanym przez nas rozwiązaniem jest laserowe czyszczenie przemysłowe, z uwagi na duże możliwości i uniwersalność, jaką charakteryzuje się ta metoda. Proces ablacji laserowej pozwala na odparowanie zanieczyszczeń z powierzchni (zmianę ich stanu stałego w stan gazowy) oraz bardzo dużą precyzję pracy, dzięki czemu może być wykorzystywany w zasadzie w każdej branży.

Nasze usługi czyszczenia przemysłowego laserem są więc skierowane do takich gałęzi produkcji i usług, jak:

Laserowe czyszczenie przemysłowe z uwagi na swoją precyzję może być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest idealna czystość i precyzja formowanych elementów. Stąd też wykorzystywane jest w procesie oczyszczania pras i ich oprzyrządowania, form, wzorników. Jest to metoda nieinwazyjna, nie ingeruje więc w powierzchnię oprzyrządowania, narzędzi i akcesoriów, usuwając z nich jedynie zanieczyszczenia i zabrudzenia.

Nie oznacza to jednak, że czyszczenie przemysłowe laserem jest stosowane wyłącznie w przypadku powierzchni delikatnych i wrażliwych na uszkodzenia. Z równą łatwością możemy usuwać również nagary, zgorzelinę czy rdzę, zarówno w mikro wgłębieniach i na niewielkich obszarach, jak i na dużych powierzchniach.

Oferowane przez nas usługi czyszczenia przemysłowego nie opierają się wyłącznie na wykorzystaniu czyszczenia laserem. Dobieramy metodę do specyfiki zakładu pracy, linii produkcyjnej, wymagań klienta, charakteru zabrudzeń i zanieczyszczeń powierzchni.

 

Czyszczenie linii produkcyjnych

Bieżące czyszczenie linii produkcyjnych prowadzone jest zazwyczaj przez wewnętrzny personel, metodami ręcznymi czy też z wykorzystaniem centralnych systemów mycia. Nie zawsze jednak te metody wystarczają do usunięcia szczególnie uporczywych zabrudzeń czy też efektów korozji. W takim przypadku świadczymy usługę czyszczenia linii produkcyjnych, pozwalającą zachować wydajność i powtarzalność produkcji, a także bezpieczeństwo i higienę pracy. W zależności od charakteru linii produkcyjnej i rodzaju procesu czyszczenia przemysłowego, może być ono wykonane w czasie przestojów lub nawet w trakcie produkcji.
Do czyszczenia linii produkcyjnych stosujemy głównie metodę laserową, suchy lód, sodowanie. W przypadku branż wymagających szczególnie wysokiego poziomu higieny i czystości podczas czyszczenia przemysłowego – np. spożywcza, produkcja precyzyjna – wskazane jest zastosowanie lasera ablacyjnego, który odparowuje zanieczyszczenia, nie ingerując jednocześnie w czyszczoną powierzchnię.

Czyszczenie maszyn przemysłowych

Od czystości maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji zależy ich wydajność i precyzja pracy. Brak zachowania odpowiedniego stopnia czystości może przełożyć się na niedokładność produkowanych elementów, powodować przestoje czy konieczność częstego serwisowania. Ich utrzymanie w dobrej kondycji przynosi więc realne korzyści finansowe i pozwala na sprawny i płynny proces produkcji. Maszyny i urządzenia przemysłowe mogą wymagać czyszczenia od wewnątrz lub zewnętrznego. Rodzaj maszyny przemysłowej, charakter zabrudzenia i specyfika procesu produkcji warunkuje to, jakie metody czyszczenia przemysłowego możemy zaproponować. Uniwersalną metodą jest na pewno czyszczenie laserowe, przeprowadzane w zakładzie u klienta. W niektórych przypadkach, jak np. czyszczenie przemysłowe maszyn i urządzeń pod napięciem, właściwsze będzie czyszczenie suchym lodem. Możemy także wykorzystać metody czyszczenia strumieniowo – ściernego, jeśli pozwalają na to warunki w zakładzie lub maszyny i urządzenia mogą być przetransportowane do naszej siedziby.

Czyszczenie hal produkcyjnych i magazynowych

Zachowanie w czystości hal produkcyjnych – ich posadzek, ścian, kratownic, dźwigarów – raczej nie ma bezpośredniego przełożenia na wydajność produkcji. Jednak czyszczenie przestrzeni produkcyjnej pozwala zachować jej walory estetyczne i może być wymagane ze względów BHP. Konieczność czyszczenia hal produkcyjnych może też wynikać z potrzeby usunięcia śladów zdarzeń losowych (jak pożar) czy awarii urządzeń (zadymienie). Bieżąca konserwacja hal, jak nanoszenie powłok antykorozyjnych i zabezpieczających, również wymaga wcześniejszego ich oczyszczenia z warstw brudu, zanieczyszczeń, farb, smarów, rdzy. W takim przypadku sprawdzą się oferowane przez nas usługi czyszczenia przemysłowego hal produkcyjnych i magazynowych. W zależności od charakteru obiektu, prowadzonej w nim produkcji, rodzaju zanieczyszczeń powierzchni czy też obecności maszyn i urządzeń możemy zaproponować różne metody czyszczenia przemysłowego. Najbardziej uniwersalną jest czyszczenie laserowe hal produkcyjnych, które może nie wymagać przestojów w produkcji. Sprawdzić się może także czyszczenie suchym lodem lub metody strumieniowo-ścierne, np. piaskowanie lub sodowanie, jeśli warunki na to pozwalają.

Czyszczenie zbiorników przemysłowych

Oferujemy czyszczenie zbiorników przemysłowych służących do przechowywania substancji ropopochodnych, klejów, żywic, lakierów, środków chemicznych, materiałów budowlanych itp. Usunięcie pozostałości przechowywanych produktów, ich osadów czy efektów korozji sprawia, że zbiorniki mogą być w pełni wykorzystane, funkcjonalne, a ich żywotność jest przedłużona. W przypadku czyszczenia zbiorników przemysłowych o dużej pojemności możemy wykorzystywać rusztowania, podnośniki, liny do opuszczania lasera czyszczącego.

Czyszczenie form wtryskowych

Formy wtryskowe, wykorzystywane w szerokiej gamie gałęzi przemysłu, wymagają utrzymania w perfekcyjnym stanie i czystości. Usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń i substratów metodami ręcznymi generuje czas, powoduje przestoje. W przypadku form skomplikowanych proces ręczny staje się jeszcze trudniejszy, nie zawsze jest też w pełni skuteczny, co odbija się na jakości produktu końcowego. Oferowane przez nas usługi czyszczenia form wtryskowych pozwalają na precyzyjne usuniecie niepożądanych zanieczyszczeń, bez ingerencji w powierzchnię formy. Stosujemy w tym celu nieabrazyjne metody czyszczenia, jak suchy lód lub laser ablacyjny. Są one nie tylko wyjątkowo skuteczne i precyzyjne, ale także mogą być użyte do każdego rodzaju formy. W przypadku czyszczenia laserowego form wtryskowych nie generuje się również odpadów procesowych. Czyszczenie form wtryskowych laserem często nie wymaga pełnego demontażu formy i może być prowadzone bezpośrednio na linii produkcyjnej.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©SANDSHOT / LASERSHOT Sp. z o.o. | Polityka prywatności